EZD w Twojej Gminie

To nie tylko uruchomienie i kastomizacja systemu w ramach projektu EA / BW – Wrota Mazowsza. To przede wszystkim szereg działań koordynacyjnych, technicznych w oparciu o własne know-how i doświadczenie.

To stopniowa zmiana metodyki pracy, mentalności, oraz podejścia pracowników urzędów. To kilkumiesięczny proces polegający na stopniowym uruchamianiu EZD
i systemów dziedzinowych.

EZD to system, który powinien funkcjonować od 2015r.
u każdego Partnera Projektu EA / BW. Jeśli Twoja Gmina dalej nie korzysta z systemu EZD czy rozwiązań dziedzinowych

...SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

EZD
Stopniowy START
EZD, SD, PLP, EOP...

Uruchamiamy EZD, systemy dziedzinowe, geoportale. Działania te wykonujemy etapami tak aby JST efektywnie wykorzystywała uruchomione systemy.

EZD
Szkolenia
i Instruktaże

To 60% naszej pracy w JST. Uczymy każdego pracownika jak korzystać z systemów i na co zwracać uwagę podczas pracy.
Stawiamy na konkretne
i praktyczne szkolenia stanowiskowe.

EZD
Wsparcie techniczne
i HelpDesk
Wspieramy JST w obsłudze i administracji systemami. Świadczymy HelDesk i przejmujemy odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemów w JST.

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami i rozpocznij współpracę. Dowiedz się więcej o EZD.

Aktualności

  RAPORT POKONTROLNY Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego.